top of page

Những lựa chọn thanh toán tại STAR

Chuyển khoản ngân hàng

Cách thức ưa thích của chúng tôi

Chỉ cần quét mã QR hoặc sử dụng thông tin chi tiết bên dưới để thực hiện giao dịch chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng Việt Nam của bạn. Rất tiếc, hiện tại chúng tôi không thể nhận chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng quốc tế.

Trả bằng tiền mặt

Thanh toán tiền mặt được tiếp nhận ở bàn lễ tân tại STAR.

Chúng tôi chỉ nhận VND. Đội ngũ lễ tân sẵn sàng thực hiện thanh toán từ 07:00 - 21:00 các ngày trong tuần, và từ 08:00 - 17:00 vào cuối tuần.

Thanh toán qua thẻ

Chúng tôi có thể nhận hầu hết mọi loại thẻ tại quầy lễ tân, kể cả thẻ quốc tế. Đội ngũ lễ tân sẵn sàng thực hiện thanh toán từ 07:00 - 21:00 các ngày trong tuần, và từ 08:00 - 17:00 vào cuối tuần.

Ngân hàng tính các khoản phí kinh doanh lớn cho dịch vụ này, nếu có thể vui lòng sử dụng chuyển khoản ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi trong việc giữ cho chi phí (và giá cả) ở mức thấp!

QR CODE PAY ONLINE.png

Bạn cần hóa đơn hoặc biên lai VAT?

Hãy cho chúng tôi biết trước và chúng tôi sẽ thu xếp.

Xin lưu ý rằng tất cả giá được quảng cáo đều chưa bao gồm VAT (hiện tại là 8%) và tiền thuế này sẽ được thêm vào hóa đơn.

bottom of page