top of page

ĐÀO TẠO NHÓM

Tận hưởng lợi ích tập luyện nhóm với động lực, cảm hứng, trách nhiệm và niềm vui được cải thiện! Với hơn 30 giờ cho tập luyện theo nhóm bao gồm các bộ môn Muay Thái, Kickboxing, Boxing, Tự vệ, BJJ, Yoga và Bootcamp, các lựa chọn đào tạo của chúng tôi phù hợp với mọi trình độ khả năng, sở thích và ngân sách.

Hoàn thành mẫu dưới đây để nhận e-voucher và đăng ký lớp học thử miễn phí.

Lớp Nhóm / Group Classes


Lọc theo:

Lớp nhóm 8 buổi

1,600,000 VND

8 lớp nhóm, thời hạn sử dụng 1 tháng​

Dễ dàng đặt lịch qua STAR app

Hơn 30 giờ cho các lớp tập mỗi tuần

Sử dụng phòng để tự tập luyện

Giới thiệu bạn bè - tặng 2 buổi miễn phí cho mỗi giao dịch thành công khi giới thiệu bạn

3 Tháng Không Giới Hạn

6,000,000vnd

Tham gia không giới hạn lớp nhóm, thời hạn 3 tháng

Dễ dàng đặt lịch qua STAR app

Hơn 30 giờ cho các lớp tập mỗi tuần

Sử dụng phòng để tự tập luyện

Giới thiệu bạn bè - tặng 2 buổi miễn phí cho mỗi giao dịch thành công khi giới thiệu bạn

12 Tháng Không Giới Hạn

12,000,000VND

Tham gia không giới hạn lớp nhóm, thời hạn 12 tháng

Dễ dàng đặt lịch qua STAR app

Hơn 30 giờ cho các lớp tập mỗi tuần

Sử dụng phòng để tự tập luyện

Giới thiệu bạn bè - tặng 2 buổi miễn phí cho mỗi giao dịch thành công khi giới thiệu bạn

Giảm 50% khi mua găng và băng đa tại STAR

1 Tháng Không Giới Hạn

3,000,000VND

Tham gia không giới hạn lớp nhóm, thời hạn 1 tháng

Dễ dàng đặt lịch qua STAR app

Hơn 30 giờ cho các lớp tập mỗi tuần

Sử dụng phòng để tự tập luyện

Giới thiệu bạn bè - tặng 2 buổi miễn phí cho mỗi giao dịch thành công khi giới thiệu bạn

6 Tháng Không Giới Hạn

9,000,000VND

Tham gia không giới hạn lớp nhóm, thời hạn 6 tháng

Dễ dàng đặt lịch qua STAR app

Hơn 30 giờ cho các lớp tập mỗi tuần

Sử dụng phòng để tự tập luyện

Giới thiệu bạn bè - tặng 2 buổi miễn phí cho mỗi giao dịch thành công khi giới thiệu bạn

Giảm 25% khi mua găng và băng đa tại STAR

Lớp nhóm 8 buổi Yoga hoặc BJJ

1,200,000VND

Gói này chỉ cho phép bạn tập luyện tại các lớp Yoga hoặc BJJ

Được sử dụng trong 8 tuần

Giá buổi lẻ - 300,000 vnd

Yêu cầu đặt lịch tập trước.
 

Thanh toán trả góp có sẵn cho gói 6 và 12 Tháng Không Giới Hạn

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG THÀNH VIÊN

Báo giá trung thực, minh bạch, thanh toán trước

Gói thành viên đa dạng, phù hợp với ngân sách và điều kiện của học viên. Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán tiền mặt, thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng (thẻ Việt Nam và thẻ quốc tế), chuyển khoản ngân hàng nội địa.

  • Yêu cầu thanh toán đầy đủ kể từ khi hợp đồng thành viên có hiệu lực.

  • Thành viên nhóm không có quyền chuyển nhượng, tạm dừng hoặc hoàn lại tiền 

  • Các lớp nhóm phải đặt trước.

  • Trường hợp thành viên hủy muộn hơn 6 giờ trước khi lớp học bắt đầu:

    • Thành viên sử dụng Thẻ 8 lớp sẽ được tính phí đầy đủ.

    • Thành viên sử dụng Thẻ Không giới hạn, hệ thống sẽ khóa quyền đặt lịch trong 3 ngày tiếp theo

  • Nếu gói thành viên đã hết hạn nhưng vẫn còn thừa số buổi tập chưa được sử dụng, những buổi này sẽ được chuyển qua cho gói thành viên mới đã đăng ký.

bottom of page