top of page

Bản thăm dò sức khỏe

Chúng tôi rất coi trọng sức khỏe và phúc lợi của tất cả học viên và những người sử dụng dịch vụ, để giúp chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của bạn và cho những mục đích sức khỏe cùng với các quy định an toàn, chung tôi yêu cầu tất cả người sử dụng dịch vụ hoàn thành mẫu này.

Nếu tình hình của bạn thay đổi vui lòng báo với huấn luyện viên của bạn.

Hãy yên tâm rằng tất cả thông tin đối chiếu trong biểu mẫu này đều được bảo mật nghiêm ngặt và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

bottom of page