top of page
DSC01627.jpg

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Cơ hội đóng góp công sức và thách thức hiện trạng của ngành công nghiệp thể hình tại khu vực Hà Nội. Là một doanh nghiệp nhỏ, chúng tôi công nhận mỗi cá nhân đều là một phần động lực phát triển, chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường làm việc công bằng và bổ ích cho tất cả mọi người.

DANH SÁCH VIỆC LÀM

Huấn luyện viên - Chuyên viên Kickboxing, Boxing, Muay Thái

Loại hình công việc:

Cộng tác viên / Tự kinh doanh

Lương:

- Hoa hồng cao không giới hạn, dựa trên tất cả các buổi học, lớp học nhóm, chương trình đào tạo tại trường học/đại học được cung cấp sẵn.
- Tỷ lệ hoa hồng dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng và trình độ bao gồm phụ cấp ngoại ngữ tiếng Anh.
- Thưởng doanh số từ 2,5% -5%

Địa điểm làm việc

77 Đ. Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Huấn luyện viên võ tự vệ

Loại hình công việc:

Cộng tác viên / Tự kinh doanh

Lương:

- Hoa hồng không giới hạn, dựa trên tất cả các buổi học, lớp học nhóm, chương trình đào tạo tại trường học/đại học được cung cấp sẵn.
- Tỷ lệ hoa hồng dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng và trình độ bao gồm phụ cấp ngoại ngữ tiếng Anh.
- Thưởng doanh số từ 2,5% -5%

Địa điểm làm việc

Chương trình đào tạo sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trên toàn Hà Nội.

Liên kết phát triển quan hệ đối tác

Loại hình công việc:

Có thể thương lượng

Lương:

Lương cơ bản (có thể thương lượng) + hoa hồng không giới hạn trên tất cả doanh thu được tạo

Địa điểm làm việc

Linh hoạt nhưng cần làm việc tại Hà Nội

bottom of page