top of page

Sparring Session

MuayThai, Kickboxing and Boxing

  • Thời lượng thay đổi
  • 300,000 Vietnamese dong
  • Đường Xuân Diệu

Mô tả dịch vụ

Tại sao bạn nên tham gia? Đó là một cách tuyệt vời để giao lưu với cộng đồng STAR và kiểm tra kỹ năng của bạn. Đấu tập với nhiều người sẽ giúp cải thiện sự tự tin của bạn. Thêm nữa đấu tập cũng là một cách tập luyện hoàn hảo! Ai có thể tham gia? Tất cả mọi người! Không quan trọng bạn đang ở cấp độ nào hay có bao nhiêu kinh nghiệm. Bạn cũng có thể rủ thêm bạn bè, chỉ cần cho chúng tôi biết khi bạn đặt lịch. Nó có an toàn không? Có chứ, chúng tôi sẽ đảm bảo toàn bộ các thành viên được đấu tập an toàn, và theo các luật lệ thích hợp. Chúng tôi cũng có sẵn mũ bảo hộ, miếng đệm, v.v. cho bất kỳ ai muốn sử dụng. Suất đặt có giới hạn, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đã đặt lịch trước, và hãy hủy chỗ nếu bạn cần hủy, như vậy bạn có thể nhường suất đó cho những người đang ở trong danh sách chờ. ----- Why should you join the session? It is a great way to socialise with the STAR community and test your skills. And sparring with a variety of people will help to improve your confidence. Plus sparring is a great workout! Who can join? Everyone! No matter your level or experience. You can also bring a guest! Just let us know when you book. Is it safe? Yes, we will ensure that all members are sparring safely, and following the appropriate rules. We also have headgear, pads etc. available for anyone that wishes to use it. Spaces are limited, please ensure you book in advance, and if you need to cancel, please do so someone on the waiting list can take your place.


Buổi sắp tới


Cancellation Policy / Điều Khoản Hủy

Chính sách hủy lịch tập - Hãy Ghi Nhớ Thẻ thành viên cá nhân: Khóa đào tạo 1:1 phải được đặt trước. Thành viên hủy lịch muộn hơn 6 giờ trước khi tiết học bắt đầu, sẽ vẫn tính phí đầy đủ buổi tập luyện đó. Thẻ thành viên nhóm: Các lớp nhóm phải đặt trước. - Trường hợp thành viên hủy muộn hơn 6 giờ trước khi lớp học bắt đầu: - Thành viên sử dụng Thẻ 8 lớp sẽ được tính phí đầy đủ. - Thành viên sử dụng Thẻ Không giới hạn, Hệ thống sẽ khóa quyền đặt lịch trong 3 ngày tiếp theo Tập Thử Miễn Phí: *Xin lưu ý rằng không có lớp tập thử cho các chương trình đào tạo võ tự vệ, "chỉ đang du lịch Hà Nội" dịch vụ, hoặc chỉ sử dụng phòng gym ------------------- Booking Cancellation Policy - Reminder Personal Training: Personal training must be booked in advance. If the session is canceled by the member less than 6 hours before the session start time, the member will be charged in full. Group Training: Group training must be booked in advance. If attendance is canceled less than 6 hours before class start time: - Members with an 8 Class Pass will be charged in full for the class. - Members with an Unlimited Class Pass will be unable to book for the following 3 days. FREE TRIALS: **Please note there is no free trial for self-defense training programs, "Just visiting Hanoi" packages (tourists) or gym only usage.


Chi tiết liên hệ

  • STAR Kickboxing and Fitness, Đường Xuân Diệu, Tứ Liên, Tây Hồ, Hanoi, Vietnam


bottom of page