top of page

Tập Thử Miễn Phí / Free Trial

Đặt buổi tập thử miễn phí / Book a free trial

  • 1 gi
  • Đường Xuân Diệu

Mô tả dịch vụ

Hãy trải nghiệm với chúng tôi trước khi đưa ra quyết định, **tất cả những thành viên mới đều có thể tận hưởng tập thử hoàn toàn miễn phí với những huấn luyện viên chuyên nghiệp tại trung tâm của chúng tôi để xem rằng liệu STAR có phải là nơi bạn đang tìm kiếm! Vui lòng để lại lời nhắn cho chúng tôi trong ghi chú khi đặt lịch nếu bạn có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào. Bấm vào chức năng trò chuyện nếu bạn muốn trò chuyện trực tiếp với đội ngũ! **Xin lưu ý rằng không có lớp tập thử cho các chương trình đào tạo võ tự vệ, "chỉ đang du lịch Hà Nội" dịch vụ, hoặc chỉ sử dụng phòng gym. ---- Give us a try before making a decision, all new customers** can enjoy a trial with a professional coach at our centre to see if STAR is what you have been looking for! Please let us know in the booking notes if you have any specific requirements. Click on the chat function if you would like to speak directly with the team! **Please note there is no free trial for self-defense training programs, "Just visiting Hanoi" packages (tourists) or gym only usage.


Cancellation Policy / Điều Khoản Hủy

Chính sách hủy lịch tập - Hãy Ghi Nhớ Thẻ thành viên cá nhân: Khóa đào tạo 1:1 phải được đặt trước. Thành viên hủy lịch muộn hơn 6 giờ trước khi tiết học bắt đầu, sẽ vẫn tính phí đầy đủ buổi tập luyện đó. Thẻ thành viên nhóm: Các lớp nhóm phải đặt trước. - Trường hợp thành viên hủy muộn hơn 6 giờ trước khi lớp học bắt đầu: - Thành viên sử dụng Thẻ 8 lớp sẽ được tính phí đầy đủ. - Thành viên sử dụng Thẻ Không giới hạn, Hệ thống sẽ khóa quyền đặt lịch trong 3 ngày tiếp theo Tập Thử Miễn Phí: *Xin lưu ý rằng không có lớp tập thử cho các chương trình đào tạo võ tự vệ, "chỉ đang du lịch Hà Nội" dịch vụ, hoặc chỉ sử dụng phòng gym ------------------- Booking Cancellation Policy - Reminder Personal Training: Personal training must be booked in advance. If the session is canceled by the member less than 6 hours before the session start time, the member will be charged in full. Group Training: Group training must be booked in advance. If attendance is canceled less than 6 hours before class start time: - Members with an 8 Class Pass will be charged in full for the class. - Members with an Unlimited Class Pass will be unable to book for the following 3 days. FREE TRIALS: **Please note there is no free trial for self-defense training programs, "Just visiting Hanoi" packages (tourists) or gym only usage.


Chi tiết liên hệ

  • STAR Kickboxing and Fitness, Đường Xuân Diệu, Tứ Liên, Tây Hồ, Hanoi, Vietnam


bottom of page